Praktijk

Een indruk van de brandweer in Nederland

Brandweerofficier Jennifer van Strien aan het woord

Bij de brandweer werken zo’n 30.000 mensen – beroeps en vrijwilliger – met hart en ziel aan een brandveilige samenleving. Bij de brandweer denk je snel aan het blussen van branden. Maar de brandweer doet veel meer. Een brandveilige samenleving betekent ook aandacht voor bouwkundige wet- en regelgeving en zelfredzaamheid van burgers bij incidenten en voorlichting. Ook is de brandweer zeer actief met hulpverlening, bijvoorbeeld bij ongevallen op de weg.

We werken samen

Bij veel incidenten zijn andere partijen betrokken. Denk aan politie, geneeskundige zorg, vitale sectoren of defensie. Iedere partij heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. De brandweer houdt zich samen met partners bezig met de coördinatie en samenwerking om zo het incident op de juiste manier te benaderen.

 

We zijn toekomstgericht

De samenleving verandert; we worden steeds zelfstandiger en de vergrijzing neemt steeds verder toe. Daarnaast doen zich nieuwe typen crises voor en heeft de energietransitie effect op het werk van de brandweer. De brandweer onderzoekt deze ontwikkelingen en onderzoekt wat dit betekent voor beleid en uitvoering van het werk. Daar hoort ook het op orde brengen van data en informatie bij, zodat de brandweer slimmer haar doelen kan bereiken. Deze business intelligence vormt een belangrijk nieuw speerpunt voor de komende jaren.