Dit is mijn wereld

Brandweer Academie

De 52e editie van de opleiding Brandweerofficier start op 7 september 2020.
De opleiding wordt gefaciliteerd door de Brandweeracademie in Arnhem, onderdeel van het IFV.

De deelnemers aan deze opleiding krijgen een aanstelling bij een veiligheidsregio. Na een succesvolle afronding van hun opleiding gaan ze daar goed voorbereid aan de slag. De deelnemende regio’s aan deze editie zijn Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Gooi- en Vechtstreek, Utrecht, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Brabant-Noord, Zuid-Limburg, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente.

De sollicitatietermijn voor de werving Word Brandweerofficier is verstreken en de selectieprocedure is van start gegaan. Ben je geïnteresseerd in andere vacatures bij de brandweer? Klik dan op de volgende link: Werken bij de brandweer.

Opleiding

De opleiding Brandweerofficier start op 7 september 2020 en duurt 1,5 jaar. Tijdens de opleiding volg je onderwijs bij de Brandweeracademie in Arnhem, doe je ervaring op door middel van stages en opdrachten en neem je deel aan trainings- en vormingsweken in binnen- en buitenland. Met professionele en persoonlijke begeleiding leer je hoe je operationeel optreedt als officier van dienst en volg je diverse vakken. Zoals leiderschapsontwikkeling en leidinggeven, projectmanagement, bedrijfsvoering, multidisciplinaire planvorming en fire safety engineering. Tijdens de opleiding leg je diverse toetsen en examens af. Na de opleiding beschik je over de diploma’s Manschap a, Bevelvoerder, Officier van Dienst, Operationeel Manager en Specialist Operationele Voorbereiding. Kortom, de beste basis voor een brede en succesvolle loopbaan bij de brandweer.

Werken en leren bij de brandweer

  • Als brandweerofficier werk je voor de brandweerorganisatie in een veiligheidsregio. Je loopbaan staat in het teken van leiderschap waarbij doorgroei naar het strategische niveau tot de mogelijkheden behoort. Je kunt actief zijn als leidinggevende, projectleider of toonaangevend specialist. Daarnaast kun je worden ingezet als officier van dienst bij diverse incidenten, variërend van een ongeval met gevaarlijke stoffen tot een vliegtuigramp.
  • De brandweer werft mensen met de beste capaciteiten en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, genderidentiteit, geloofsovertuiging, leeftijd of geaardheid. De brandweer verwelkomt mensen met talent.
  • Om deel te nemen aan de opleiding en brandweerofficier te worden zijn een aantal zaken nodig. Je beschikt over een Hbo- of Wo-bachelordiploma en een rijbewijs B. Je bent fysiek fit en kunt zwemmen. Werken op hoogte en in kleine, afgesloten en/of donkere ruimtes zijn omstandigheden waarmee je om kunt gaan. De profielschets voor een brandweerofficier bevat daarnaast de volgende facetten. Je beschikt over leiderschapskwaliteiten, kunt verbinden en bent een teamplayer. Daarnaast kun je omgaan met verschillende belangen en durf je moeilijke besluiten te nemen in complexe omstandigheden. Je staat dus stevig in je schoenen.
  • Je komt vanaf de start van de opleiding in dienst bij een veiligheidsregio voor een periode van minimaal twee jaar. Na de eerste contractperiode is de intentie om het dienstverband om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Voorwaarde is dat je de opleiding succesvol hebt afgerond. Het salaris bedraagt minimaal € 2.459,- en maximaal € 3.556,- bruto per maand (schaal 8, peildatum 1 juli 2020 CAR-UWO). Inschaling wordt gebaseerd op achtergrond en ervaring.

Voor meer informatie over de opleiding Brandweerofficier, neem alsjeblieft contact met ons op. Hiervoor kun je het contactformulier op deze website gebruiken.

Praktijk

Een indruk van de brandweer in Nederland

Brandweerofficier Jennifer van Strien aan het woord

Bij de brandweer werken zo’n 30.000 mensen – beroeps en vrijwilliger – met hart en ziel aan een brandveilige samenleving. Bij de brandweer denk je snel aan het blussen van branden. Maar de brandweer doet veel meer. Een brandveilige samenleving betekent ook aandacht voor bouwkundige wet- en regelgeving en zelfredzaamheid van burgers bij incidenten en voorlichting. Ook is de brandweer zeer actief met hulpverlening, bijvoorbeeld bij ongevallen op de weg.

We werken samen

Bij veel incidenten zijn andere partijen betrokken. Denk aan politie, geneeskundige zorg, vitale sectoren of defensie. Iedere partij heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. De brandweer houdt zich samen met partners bezig met de coördinatie en samenwerking om zo het incident op de juiste manier te benaderen.

 

We zijn toekomstgericht

De samenleving verandert; we worden steeds zelfstandiger en de vergrijzing neemt steeds verder toe. Daarnaast doen zich nieuwe typen crises voor en heeft de energietransitie effect op het werk van de brandweer. De brandweer onderzoekt deze ontwikkelingen en onderzoekt wat dit betekent voor beleid en uitvoering van het werk. Daar hoort ook het op orde brengen van data en informatie bij, zodat de brandweer slimmer haar doelen kan bereiken. Deze business intelligence vormt een belangrijk nieuw speerpunt voor de komende jaren.

Contact

Meer informatie?

Heb je een vraag voor een veiligheidsregio of mis je informatie op deze website?