Word brandweer officier

Heb jij ambitie? En ga jij voor een ander door het vuur? Kies dan voor een opleiding tot
brandweerofficier. Een baan bij de brandweer is niet voor iedere man of vrouw weggelegd.
Wij zoeken doorzetters die stevig in hun schoenen staan. Leiders die niet bang zijn voor een
beetje stress. Met oog voor mensen en gevoel voor verschillende belangen. Heb jij het in je?

Momenteel zijn 14 Brandweerofficieren in spe die de selectieprocedure hebben doorlopen in opleiding bij de Brandweeracademie. In 2017 vindt geen nieuwe selectieprocedure plaats en start er ook geen nieuwe opleiding. Houd deze website met regelmaat in de gaten voor nieuws en ontwikkelingen.

Neem contact op

Opleiding

Een afwisselende functie in een dynamische en onvoorspelbare werkomgeving?
Kies voor de opleiding tot Brandweerofficier en start je loopbaan bij de brandweer!

De opleiding Brandweerofficier start in september 2016 en duurt 1,5 jaar. Tijdens de opleiding volg je onderwijs bij de Brandweeracademie in Arnhem, doe je ervaring op door middel van stages en opdrachten en neem je deel aan trainings- en vormingsweken in binnen- en buitenland. Onder professionele en persoonlijke begeleiding leer je hoe je operationeel optreedt als officier van dienst en volg je vakken als: leiderschapsontwikkeling en leidinggeven, projectmanagement, bedrijfsvoering, multidisciplinaire planvorming en fire safety engineering. Voor ieder onderdeel leg je een examen af. Na de opleiding beschik je over de diploma’s Manschap A, Bevelvoerder, Officier van Dienst, Operationeel Manager en Specialist Operationele Voorbereiding. Kortom, de beste basis voor een brede en succesvolle loopbaan bij de brandweer.

Een baan bij de brandweer

Als brandweerofficier werk je voor de brandweerorganisatie in een veiligheidsregio. Je loopbaan staat in het teken van leiderschap waarbij doorgroei naar het strategische niveau tot de mogelijkheden behoort. Je kunt actief zijn als leidinggevende, projectleider of toonaangevend specialist. Daarnaast kun je worden ingezet als officier van dienst bij diverse incidenten, variërend van een ongeval met gevaarlijke stoffen tot een vliegtuigramp.

Je komt vanaf de start van de opleiding Brandweerofficier in dienst bij een veiligheidsregio voor een periode van minimaal 2 jaar. Na de eerste contractperiode is de intentie om het dienstverband om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Voorwaarde is wel dat je de opleiding succesvol hebt afgerond. Het salaris bedraagt minimaal €2.202,- en maximaal €3.184,- bruto per maand (schaal 8, CAR-UWO). Inschaling is afhankelijk van achtergrond en ervaring.

Deelnemende veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Limburg, Gelderland-Midden, Gooi- en Vechtstreek, Limburg-Noord, Haaglanden en Groningen zoeken brandweerofficieren en hebben opleidingsplaatsen gereserveerd. Het is niet meer mogelijk om te solliciteren. De sollicitatietermijn is op 11 april jl. gesloten.

Praktijk

Bij de brandweer werken zo’n 30.000 mensen – beroeps en vrijwilliger – met hart en ziel aan een brandveilige samenleving. Bij de brandweer denk je natuurlijk snel aan het blussen van branden. Maar de brandweer doet veel meer. Een brandveilige samenleving betekent ook aandacht voor bouwkundige wet- en regelgeving, zelfredzaamheid van burgers bij incidenten en voorlichting. Daarnaast is de brandweer zeer actief met hulpverlening, bijvoorbeeld bij ongevallen op de weg.

We werken samen

Bij veel incidenten zijn andere partijen betrokken. Denk aan politie, geneeskundige zorg, vitale sectoren of defensie. Iedere partij heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. De brandweer houdt zich bezig met de coördinatie en samenwerking van alle partijen om zo het incident op de juiste manier te benaderen.

We zijn toekomstgericht

De samenleving verandert; we worden steeds zelfstandiger, de vergrijzing neemt steeds verder toe en ook de verschillen worden steeds groter. De brandweer onderzoekt deze ontwikkelingen en onderzoekt wat dit betekent voor de brandweer. En daar hoort ook het op orde brengen van data en informatie bij, zodat de brandweer slimmer haar doelen kan bereiken. Deze business intelligence vormt een belangrijk nieuw speerpunt voor de komende jaren.

Facts & Figures

  • 234.000 meldingen voor brand- en hulpverleningen, waarvan 85.000 brandmeldingen
  • 30.000 brandweermensen, waarvan 20.000 vrijwilligers
  • 980 kazernes
  • Gemiddelde uitruktijd: 4 minuten
  • Kosten brandweer: circa 1 miljard euro

* Bron: CBS 2015

Doe de check

Na je sollicitatie volgt de selectieprocedure. We testen je fysieke en mentale fitheid en onderzoeken je persoonlijkheid en gedrag. Leiderschap, stabiliteit en veerkracht, samenwerken en omgevingssensitiviteit zijn belangrijke kwaliteiten waar tijdens selectie naar wordt gekeken. Dit vindt plaats gedurende twee dagen in de periode mei/juni. Pas wanneer je de eerste testdag goed hebt doorstaan, word je voor de tweede dag uitgenodigd. De uitslag van beide dagen bepaalt welke kandidaten voor de laatste gespreksronde met de toekomstig werkgevers worden uitgenodigd. Dit gesprek vindt plaats in juni. Daarna wordt de definitieve keuze gemaakt.

In de slotfase van de procedure wordt de aanstelling geregeld. Het doorlopen van een aanstellingskeuring, het overleggen van kopieën van de behaalde diploma(‘s) en een Verklaring Omtrent Gedrag, zijn vereisten voor een aanstelling bij één van de deelnemende veiligheidsregio’s. In deze fase worden ook de arbeidsvoorwaarden besproken en een studieovereenkomst opgesteld.

Een loopbaan als brandweerofficier,
heb jij het in je? Doe de check

Contact

De sollicitatietermijn is op 11 april jl. gesloten en het is niet meer mogelijk om te solliciteren.

Heb je vragen over deze werving, vul dan het formulier in waarna wij contact met je opnemen.

Neem contact met mij op

Solliciteren

Solliciteren is op dit moment niet meer mogelijk.

De sollicitatietermijn is op 11 april jl. gesloten. Mocht je gesolliciteerd hebben, dan kun je in de week van 25 april a.s. van ons een reactie tegemoet zien. Andere vragen over deze werving kun je stellen via het contactformulier.